Wij zijn een onafhankelijke professionele en innovatieve organisatie gespecialiseerd in inkoop binnen de zorg. Wij dagen u uit tot verbeteringen en zorgen er zo voor dat u uw doelstellingen realiseert en helpen zo de zorg goedkoper te maken en betaalbaar te houden.

 

Met ons realiseert u al uw inkoopdoelstellingen in de zorg

Wat is Health Camp?

Wij zijn een integraal onderdeel van BaseCamp Solutions.

Wij hebben ruime ervaring met inkoop in de zorg.

Wij kennen een persoonlijke benadering en werken resultaatgericht.

Wij willen de zorg goedkoper maken en betaalbaar houden.

Wij zijn een neutrale en objectieve partner.

Wij zijn pragmatisch en doelgericht ingesteld.

Wat zijn de voordelen van Health Camp voor u?

U krijgt direct toegang tot senior inkopers en een professionelere inkoopfunctie.

U krijgt inzicht in en grip op leveranciers, kosten en risico’s.

U werkt conform gestandaardiseerde en effectieve processen en oplossingen.

Uw proces en contract ‘compliancy’ wordt hoger waardoor uw toeleverrisico’s verminderen.

U realiseert waarde door bundeling kennis en knowhow BaseCamp Solutions.

U realiseert een betere service verlening en een hogere interne klanttevredenheid.

U krijgt een flexibeler organisatie model waardoor u zich sneller aanpassen aan de veranderende markt.

Wat doet Health Camp?

Wij zorgen voor een professionele inkoopfunctie.

Wij nemen daar waar gewenst de integrale verantwoordelijkheid voor de inkoop van u over via onze managed service oplossing.

Wij leveren passende capaciteit en een kwalitatieve inkoopondersteuning op alle gebieden (o.a. investeringen, medisch en ICT).

Wij geven invulling aan de strategische inkoop (business gerichte categorie aanpak).

Wij zorgen voor een effectieve inkoopoperatie.

Wij initiëren, coördineren en realiseren inkoopsamenwerkingen

Wij geven inkoop verbeteradvies (realiseren verbeteringen op kosten, kwaliteit en risico).

Wij helpen u met de realisatie van uw ambities en doelen.

Waarom Health Camp?

Wij hebben kennis van en aantoonbare ervaring in de zorg markt.

Wij begrijpen de vraagstukken en uitdagingen van de zorg.

Wij werken met een vast team van inkoopprofessionals.

Wij opereren als een logisch verlengstuk van uw organisatie.

Wij zijn doel- en resultaat gericht.

Wij zorgen er voor dat u meer kunt doen met minder (kosten en resources).

Wij bieden innovatieve doch kwalitatief passende oplossingen.

Heeft u een vraag over Health Camp?