Privacy verklaring

 

De BaseCamp Solutions website kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruikt maakt van de diensten van BaseCamp Solutions en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BaseCamp Solutions verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw mail adres

 

Waarom BaseCamp Solutions deze gegevens nodig heeft

BaseCamp Solutions verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (e-mail) te kunnen benaderen als u daarom verzoekt via het contactformulier. Daarnaast kan BaseCamp Solutions uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard ?


BaseCamp Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

Worden uw gegevens gedeeld ?

BaseCamp Solutions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar BaseCamp Solutions. BaseCamp Solutions zal zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

BaseCamp Solution neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of, indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

 

www.basecamp-solutions.nl is een website van BaseCamp Solutions en is als volgt te bereiken:

Post en vestigingsadres:

Burgemeester vogelslaan 1, 5062 KN  Oisterwijk
Telefoon: +31(0)135 904 008
Email: info@basecampsolutions.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 17228887